Αισιοδοξία των ευρωπαϊκών τραπεζών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα

featured image

Αισιόδοξες παραμένουν οι τράπεζες σχετικά με τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ευρωπαϊκά ακίνητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της KPMG.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, όσοι έχουν επενδύσει σε ευρωπαϊκά ακίνητα, είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις επενδύσεις. Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα, παρά την έλλειψη ευκαιριών για παροχή πιστώσεων στον κλάδο που εγείρει εμπόδια στη χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων.

Επίσης, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη διατηρούν τη σταθερά ανοδική πορεία τους, παρά τους πιθανούς παράγοντες διατάραξης της αγοράς, όπως οι εμπορικές εντάσεις ή γεγονότα που αναμένονται να επιφέρουν αλλαγές όπως το Brexit.

Για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, η προθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα φαίνεται να έχει θετικό πρόσημο. Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα (70%) των ερωτηθέντων (από 15 χώρες) που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα Property Lending Barometer της KPMG.

Εν τω μεταξύ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μετείχαν στην έρευνα, αναφέρουν ότι διατηρούν το ενδιαφέρον τους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα, παρά τις οικονομικές αδυναμίες που ενδεχομένως αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη, όπως η επιβραδυνόμενη αύξηση του ΑΕΠ στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας, ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στις επενδύσεις παγκοσμίως. Το πρώτο εξάμηνο του 2019, το σύνολο των επενδύσεων στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 15%, ιδιαίτερα σε μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα της KPMG, προσδίδουν υψηλή στρατηγική σημασία στην χρηματοδότηση ακινήτων, με μόνο δύο χώρες (την Κροατία και τη Σλοβενία) να την κατατάσσουν ως λιγότερο σημαντική μεταξύ των κλάδων τραπεζικών χορηγήσεων.

Όσον αφορά τα είδη των έργων που προτιμώνται από τους ερωτηθέντες, στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες, πρώτα στις προτιμήσεις είναι τα οικιστικά ακίνητα, ενώ οι περισσότερες τράπεζες τείνουν να χρηματοδοτούν έργα που αφορούν σε σύγχρονα ακίνητα γραφείων. Μια ακόμα διαχρονική τάση, είναι η προτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμμετεχόντων, να χρηματοδοτούν επαγγελματικά ακίνητα, αν και δημοφιλείς είναι και οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία, σε περιοχές όπου οι οικονομίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.

Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής αξίας τους επόμενους 12-18 μήνες. Όσον αφορά τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζουν εάν θα χρηματοδοτήσουν ένα έργο, εξηγούν ότι το στέρεο επιχειρηματικό μοντέλο και η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, αποτελούν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες.Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.