Αναγνωρίζονται διεθνώς τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων

featured image

Δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις για την εθνική αναγνώριση των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων στο νοσοκομείο «Λαϊκό», ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μετά την εθνική αναγνώριση τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, έτσι ώστε:

«να ταξιδεύουν οι πληροφορίες και όχι ο ασθενής», να δημιουργηθούν κοινές βάσεις κλινικών δεδομένων και πληροφοριών, να προωθηθεί η συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, προώθησης κλινικών μελετών, καταγραφής δεδομένων σε ευρωπαϊκά μητρώα σπάνιων νόσων, διάχυσης καλών πρακτικών, πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Κέντρα:

Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα Α" Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα. Α" Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Μυοσκελετικών Παθήσεων Α" Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Συστηματικά Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα Α" Παθολογική Κλινική (Μονάδα Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Κύρια Θεματική Ενότητα Σπάνια Ενδοκρινολογικά Νοσήματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου «πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό βήμα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο μιας σταθερής, βιώσιμης και οριζόντιας στρατηγικής εγγυημένης πρόσβασης σε νέες θεραπείες, προοπτικής εναρμόνισης με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και αξιολόγησης και πιστοποίησης κέντρων που ήδη λειτουργούν, ενσωμάτωσης ασθενοκεντρικής φροντίδας, συμμετοχής ασθενών σε συζητήσεις για λήψη της βέλτιστης απόφασης, προστασίας δικαιωμάτων ασθενών και τεκμηριωμένης υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Το νοσοκομείο «Λαϊκό», προστίθεται στην ανακοίνωση, συνεχίζει τη μεθοδική και οργανωμένη προσπάθειά του προσανατολισμένη να αναγνωρίσει και άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης, φιλοδοξώντας να αναδειχθεί ως Κέντρο Αριστείας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας.Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.