Με χρέος στην Εφορία έως 1 ευρώ εμφανίζονται 367.253 φορολογούμενοι

featured image

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Το 10% των φορολογούμενων – οφειλετών της Εφορίας ή πιο συγκεκριμένα 367.253 άτομα έχουν χρέη που δεν υπερβαίνουν το 1 ευρώ!

Οι οφειλές αυτές παρά το γεγονός ότι δεν αναζητούνται από τις φορολογικές αρχές και δεν μπλοκάρουν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας δεν διαγράφονται αυτόματα. Προέκυψαν κυρίως από ελλιπές πληρωμές φόρων. Δηλαδή οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτα υπόλοιπα δόσεων της τάξης των 10, 20, 30, 50 σεντς.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής τα οποία δείχνουν ακόμα ότι η γενιά των οφειλετών του 500άρικου μεγαλώνει όπως επίσης και η λίστα των μεγαλοοφειλετών της Εφορίας. Οι μεγαλοοφειλέτες προσθέτουν κάθε μήνα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία έχουν εκτοξευτεί στα 104,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 24.051 άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.  Ο αριθμός τους έχει φθάσει πλέον στα 2.036.005  σε σύνολο 3.750.195 οφειλετών ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018 οι πολύ μικροί οφειλέτες ανέρχονταν σε 2.011.954 ΑΦΜ. Δηλαδή, πάνω από τους μισούς οφειλέτες της Εφορίας χρωστούν μικροποσά έως 500 ευρώ.

Και ενώ η  «μαρίδα» των οφειλετών του 500αρικου χρωστάει συνολικά στο Δημόσιο 271,6 εκατ. ευρώ οι 8.080 μεγαλοοφειλέτες έχουν χρέη πάνω από 1.000.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά χρωστούν περισσότερα από 84 δισ. ευρώ ή το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 196 ΑΦΜ οι οποίοι άφησαν χρέη στην Εφορία συνολικού ύψους 1,874 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής σκιαγραφούν την εικόνα των οφειλετών και των χρεών τους στο δεύτερο τρίμηνο του 2019:

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία διαμορφώθηκαν στα 104,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 διαπιστώνεται μείωση του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 204,3 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν ήταν 3,5 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός δημιουργίας φρέσκων ληξιπρόθεσμων οφειλών κατέβασε ταχύτητα. Τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2018-31/5/2019 ανέρχονται σε 3,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6 δις ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Το συνολικό ποσό των εισπράξεων και των διαγραφών διαμορφώθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 69 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των διαγραφών κατά 436,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2019 εμφανίζονται μειωμένες κατά 367,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών ανήλθε σε 3.750.195 σημειώνοντας αύξηση κατά 22.779 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) ή κατά ποσοστό 0,61% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018.  Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο συνολικός αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 189.903 πρόσωπα Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση κάτω από 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.036.005 ή στο 54,29% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,19% ή κατά 24.051. Με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ εμφανίζονται 8.080 φορολογούμενοι, Οι οφειλέτες με χρέη από 501 έως 10.000 ευρώ ανήλθαν σε 1.421.814. Ο αριθμός τους είναι μειωμένος κατά 14.408 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των χρεών τους αυξήθηκε κατά 23,7 εκατ. ευρώ, από 3,369 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε 3,393 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι οφειλέτες ποσών από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονταν σε 249.208 και είναι περισσότεροι κατά 10.837 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Το σύνολο των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 328,7 εκατ. ευρώ μεταξύ δευτέρου τριμήνου 2018 και δευτέρου τριμήνου 2019 (από 6,55 δισ. ευρώ σε 6,879 δισ. ευρώ). Οι φορολογούμενοι με χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ είχαν φθάσει τους 35.088 ή το 0,93% του συνόλου των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ήταν περισσότεροι κατά 2.103.Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.